Bąkowski - legal firm from Warsaw

Capital markets, real estate, competition and commercial, advertising regulations as well as administrative proceedings. Bąkowski law firm from Poland assists in all these cases and more. They can advise you during transactions, establishing new businesses and restructuring existing ones. The details of their legal assistance can be found on the website.

Law firm Poland

http://bdtviken.pl/

Pracowałeś za granicą i masz problem z rozliczeniem? Zgłoś się do nas. BD Viken jest firmą rachunkowo-konsultingową, która pomaga w rozliczeniu i zwrocie podatku w Norwegii. Ponadto zajmujemy się księgowością firm i osób prywatnych oraz sporządzamy raporty finansowe i przeprowadzamy audyty wewnętrzne.

Delegacja do norwegii

Podstawą do ich udzielenia jest dokładna analiza sprawy, dlatego też klienci, którzy zgłaszają się po porady prawne do Kancelarii Radcy Prawnego w Świdnicy, proszeni są o dostarczenie wszystkich akt sprawy jeżeli takowe posiadają. Są one udzielane w postępowaniach w trybie cywilnym, jak i też gospodarczym.

Porady prawne Świdnica

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej sporządza się szereg różnego rodzaju dokumentacji, bardzo często w więcej niż jednym egzemplarzu. Jednak aby kopia zyskała odpowiednią rangę i byłą respektowana przez jednostki administracji publicznej, to konieczne jest potwierdzenie zgodności z oryginałem.

usługi notarialne Góra Kalwaria