Bąkowski - legal firm from Warsaw

Capital markets, real estate, competition and commercial, advertising regulations as well as administrative proceedings. Bąkowski law firm from Poland assists in all these cases and more. They can advise you during transactions, establishing new businesses and restructuring existing ones. The details of their legal assistance can be found on the website.

Law firm Poland

http://bdtviken.pl/

Pracowałeś za granicą i masz problem z rozliczeniem? Zgłoś się do nas. BD Viken jest firmą rachunkowo-konsultingową, która pomaga w rozliczeniu i zwrocie podatku w Norwegii. Ponadto zajmujemy się księgowością firm i osób prywatnych oraz sporządzamy raporty finansowe i przeprowadzamy audyty wewnętrzne.

Delegacja do norwegii

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej sporządza się szereg różnego rodzaju dokumentacji, bardzo często w więcej niż jednym egzemplarzu. Jednak aby kopia zyskała odpowiednią rangę i byłą respektowana przez jednostki administracji publicznej, to konieczne jest potwierdzenie zgodności z oryginałem.

usługi notarialne Góra Kalwaria

Usługi prawne

Prowadzona przez nas kancelaria świadczy pomoc osobom, których dotyczą różnego rodzaju sprawy karne. Nasz adwokat reprezentuje klientów pochodzących z Lublina oraz Krasnegostawu. Świadczona przez nas pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii, a także reprezentację klienta przed sądem.

Adwokat Lublin sprawy karne

Sprzedaż i nabycie nieruchomości gruntowej

Wielu ludzi marzy o posiadaniu własnego gruntu do prowadzenia działalności lub zbudowania domu. Aby nabyć nieruchomość gruntową, należy pamiętać, że dokumenty do sprzedaży działki lub jej nabycia to przede wszystkim zawierany akt notarialny oraz przedłożony dowód tożsamości. Natomiast w przypadku zbycia nieruchomości potrzebny jest tzw. wypis z rejestru gruntów.

Dokumenty do sprzedaży działki